AS "Preiļu siers" paziņojums par sabiedrisko apspriešanu

GROZĪJUMIEM A KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠĀS DARBĪBAS ATĻAUJĀ

AS „Preiļu siers”, reģ. nr. 50003026431, juridiskā adrese: Daugavpils iela 75, Preiļi, LV-5301, (Iekārtas īpašnieks un Operators) paziņo, ka ir sagatavojusi un iesniegusi iesniegumu A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nr. DA111A0001 pārskatīšanai un atjaunošanai, ko VVD Daugavpils reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi 10.03.2021. Izmaiņas atļaujā ir saistītas ar to, ka tiek palielināts siera, saldā krējuma (blakusprodukts) un sauso piena produktu ražošanas apjoms, kā arī uzstādītas jaunas notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtas. Vienlaicīgi ir aktualizēta arī informācija par izmantotajām ķīmiskajām vielām.

AS „Preiļu siers” nodarbojas ar piena pārstrādi. Uzņēmuma darbība atbilst likuma „Par piesārņojumu” 1.pielikuma sestās daļas 4) punkta c) apakšpunktam: piena ražotnes, kurās var pieņemt vairāk nekā 200 tonnas piena dienā (ja 200 tonnas dienā ir gada vidējais rādītājs).

Piesārņojošās darbības veikšanas vietas adrese: Daugavpils iela 75 un Andreja Upīša iela 30, Preiļi.

Ar iesnieguma kopsavilkumu par plānotajām izmaiņām A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā var iepazīties AS "Preiļu siers" mājaslapā www.preilusiers.lv.

Ar sagatavoto iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem var iepazīties Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: http://registri.vvd.gov.lv/iesniegumi-un-informativie-pazinojumi-/a-un-b-atlauju-iesniegumi/.

Sabiedriskā apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) 2021.gada 07.aprīlī plkst.16.00. Pieteikties apspriešanai var, rakstot uz uzņēmuma e-pastu: preilusiers@preilusiers.lv un norādot savu vārdu, uzvārdu, kontakttālruni un e-pasta adresi. Neklātienes sapulces pieejas saite tiks nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi vienu dienu pirms sapulces.

Jautājumus par A kategorijas atļauju un izmaiņām var sūtīt līdz sabiedriskās apspriešanas sapulces sākumam uz e-pastu: preilusiers@preilusiers.lv. Atbildes uz jautājumiem tiks ietvertas sapulces protokolā, kā arī tiks atbildēts uz sūtītāju e-pastiem.

Sabiedrība var iesniegt rakstiskus priekšlikumus A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanai un atjaunošanai VVD Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē (adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401, tālr. +371 65423219, e-pasts: daugavpils@vvd.gov.lv) līdz 2021. gada 12. aprīlim.

Par atļaujas izsniegšanu ir atbildīga VVD Daugavpils reģionālā vides pārvalde.

 

Iesniegums A un B kategorijas piesārņojošo darbību atļaujas saņemšanai. Kopsavilkums

 

 

SAISTĪTIE UZŅĒMUMI

Agrofirma "Turība"