A/S “Preiļu siers” piena pārstrādes efektivitātes kāpināšana

a/s «Preiļu siers» ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-202.gadam pasākuma «Ieguldījumi materiālajos aktīvos» apakšpasākuma «Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē» līdzfinansēto projektu nr. 22-00-A00402-000040 plāno iegādāties: Svaigpiena un piena produktu analizatoru, gaisa paraugu noņemšanas iekārtu, automātisku koloniju skaitītāju, tvaika kaloriferu, 2 piena pieņemšanas vienības, specializētu kravas automašīnu piena savākšanai un transportēšanai, 3 notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas aerācijas gaisa pūtējus.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:

Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

SAISTĪTIE UZŅĒMUMI

Agrofirma "Turība"